Hry do školní družiny

Opice

Děti klečí na koberci a vytvoří uzavřený rukama propojený kruh. Vždy pravá ruka leží na levé ruce souseda dlaní nahoru. Říká se básnička: ̎ Šly tři opice, do porodnice, do jakého čísla šly, to nám povíš třeba ty ̎ a do rytmu se při ní tleská, tak že vždy pravou rukou tlesknete do sousedovy dlaně na levé ruce a tlesknutí se společně s básničkou předává po kruhu. Volba čísla patra závisí na rozhodnutí dotázaného, tedy na tom kdo byl naposledy tlesknut.  Pak se odpočítává, na dané číslo se snaží, ten na koho to vyjde uhnout rukou, tak aby nebyl tlesknut. Pokud se mu podaří uhnout, zůstává ve hře a ten kdo mu tlesknutí nepředal, vypadává. Pokud se mu nepodaří uhnout, vypadává. Hra se hraje do té doby, dokud nezůstane jen jeden hráč. 
 

 

 

Z vody, do vody

Na zem se natáhne švihadlo, které signalizuje břeh. Na jedné straně švihadla je z vody, na druhé straně švihadla je do vody. Děti se na začátku hry postaví na jednu stranu švihadla. Pak vychovatelka říká povely buď ̎z vody ̎  nebo ̎do vody ̎ . Děti plní tyto povely, když se někdo splete, vypadává. 
 
 

Ostrovy

Budeme potřebovat bílé nebo barevné papíry a odlišné značky jako kamínky, knoflíky, kolečka, mince apod.

Na zem položíme čtvrtky, která představují ostrovy. Z určeného místa pak postupně hráči házejí své barevně odlišné značky. Kdo má na nějakém ostrově tři značky, stává se jeho majitelem. Vítězí hráč, který má nejvíce ostrovů. 

 

 

Na chytače

Budeme potřebovat míč.

Hráči utvoří kruh, v němž budou stát jednotlivci v rozestupech na upažení. Uvnitř kruhu se pohybuje chytač a snaží se zachytit míč, který si ostatní mezi sebu přihrávají. Když se mu to podaří, vymění si místo s tím, kdo se dotkl míče naposledy. 

 

 

Hádej, hádej, hádači

Jeden hráč určí umístění nějakého předmětu v prostoru a zároveň uvede některé jeho typické vlastnosti. Ostatní hráči hádají, o jaký předmět se jedná. Kdo předmět uhodne, zadává nový předmět k hádání.

Např. Visí to na pravé stěně této místnosti, má to čtyři rohy a dvě ruce. (hodiny)

 

 

Kdo ti stojí za zády?

Sedíme v kruhu na židlích. Nikdo nesmí mluvit. Pokyneme jednomu dítěti, to si položí hlavu do klína a zavře oči. Pokyneme dalšímu, to si stoupne za první dítě a zeptá se:"Kdo ti stojí za zády?" Může při tom změnit hlas. První dítě hádá. Když uhodne, může zůstat ještě v dalším kole. Když ne, hádá někdo jiný.

 

 

Z pekáče na pekáč

Budeme potřebovat ze čtvrtky vystřižené dvě stejně velké ryby.

Hraje se ve dvou družstvech. Každé družstvo má z tvrdého papíru vystřiženou rybu. Družstva stojí v zástupech. Ve stejných vzdálenostech od prvních členů družstev jsou před každým družstvem nakreslené na zemi křídou dva kruhy, které představují pekáče. V jednom z nich je papírová ryba, která musí být o něco menší než kruhy. Podmínkou je, aby ryby i pekáče obou družstev byly stejně velké, stejně tak jako vzdáleost pekáčů od sebe.

Na dané znamení vyběhne první z družstva a rybu přendá na druhý pekáč. Poté se navrací upět do svého družstva a další hráč musí rybu dát zpět na první pekáč. Tak se všichni vystřídají. Správně splní úkol ten, kdo dostane rybu doprostřed pekáče tak, aby nepřesahovala přes jeho okraj.

Vítězí rychlejší a přesnější družstvo. 

 

 

Na mezka

Budeme potřebovat šátek na zavázání očí.

Vybereme hráče, který se sám přihlásí, že má dobrý hmat. Ten bude mezkem. Zavážeme mu oči a další hráč ho vodí po místnosti. Ostatní mu postupně přikádají k ohmatání různé předměty. Hráč smí použít k ohmatání pouze jednu ruku. Pokud předmět neuhodne, je odsouzen k tomu, aby ho nosil stále s sebou. Tak se mu předměty hromadí v rukou, pod pažemi, v kapsách, popřípadě se mu udělá uzlíček, který nosí s sebou. Je zkrátka mezek.

Asi za pět minut mu odkryjeme oči, aby si předměty prohlédl. Za každý dostane trestný bod. Pak se zvolí nový mezek. 

 

 

Čertovská honička

Budeme potřebovat asi 50 cm dlouhou stuhu, šňůru nebo šátek.

Jeden hráč představuje čerta a má za pasem ze zadu zastrčenou šňůru - oháňku. Na daný povel se rozeběhne a honí ostatní hráče. Koho se dotkne, ten zkamení (a provádí předem sjednaný cvik). Ti, kteří nejsou chycení, se snaží čertovi oháňku vytrhnout. Komu se to podaří, stává se čertem, zkamenělí oživnou a hraje se od začátku. Pokud zkamení všichni hráči, vítězí čert.

Oháňka se vytrhává rukou, pokud se honěného dříve dotkn čert, honěný zkamení. Čert si nesmí oháňku přidržovat.

 

 

Na čerty - na skalpy

Budeme potřebovat tolik asi 50 cm dlouhých stuh neb šňůr kolik je hráčů.

Ohon zastrčíme hráčům zezadu tak, aby šel volně vytáhnout. Hra je vlastně veselá honička do většího prostoru. Na daný signál se každý snaží ukořístit co nejvíce skalpů. V okamžiku, kdy přijde o svůj skalp, hra pro něj končí. 

 

 

Dotěrný hmyz

Budeme potřebovat klobouk, šátek, srolované noviny. 

Jeden hráč si vezme na hlavu klobouk a do ruky srolované noviny, oči má zavázané šátkem. Ostatní hráči se rozestaví do kruhu – představují dotěrný hmyz, snaží se přiblížit k hráči se zavázanýma očima a sebrat mu klobouk. Komu se to podaří, vystřídá hráče uprostřed kruhu, koho však při tom hráč s kloboukem plácne srolovanými novinami, ten musí odejít stranou a udělat 10 dřepů. Potom se zase může vrátit do hry a znovu se pokusit o získání klobouku.

 

Šnečí rodinka

Budeme potřebovat židle.

Rozdělíme hráče na dvě či více družstev. V každém družstvu pak přidělíme každému hráči nějakou postavu: šnečí táta, šnečí máma, šnečí dcera, šnečí syn, šnečí babička, šnečí dědeček apod. Hráči se posadí na židle, seřazené v řadách vedle sebe. Vedoucí vypráví příběh.  Pokaždé, když řekne jméno některé postavy /např. šnečí máma), zvednou se všechny šnečí mámy a oběhnou co nejrychleji řadu židlí. Ta máma, která je první, získává pro svou rodinu bod. Řekne-li vedoucí jen máma a ne šnečí, nevybíhá nikdo. Pokud někdo vyběhl, když neměl, jeho rodina jeden bod ztrácí. Na konci příběhu se body sečtou. Rodina, která má bodů nejvíce, vítězí.

 

Kontakt

Hravé tvoření evushka22@seznam.cz