Hry před spaním

Hádání podle obalu

Věk: 4 - 8 let
 
Pomůcky: dětské knížky
 
Postup: V knihovně nebo knihkupectví vyberte několik knih, které dítě nečetlo a ani o nich neslyšelo. Jednu z nich si dítě večer vezme s sebou do postele. Ať si nejprve chvíli prohlíží obal a zkusí odhadnout, o čem kniha bude. Potom dítě zkusí vyprávět vlastní příběh založený na ilustracích na obalu. Poté dítěti přečtěte příběh z knihy a porovnejte, jestli se mu ten, co vymyslelo, podobá. 
 
Obměny: 
  1. Přečtěte dítěti první stranu a zeptejte se ho, zda by dokázalo příběh dovyprávět
  2. Přečtěte mu poslední stránku a nechte ho hádat, co se stalo předtím.
 
 
 

Nakreslete sen

Věk: 4 - 10 let
 
Pomůcky: papír a fixy, podložka na psaní
 
Postup: Zeptejte se dítěte po probuzení, zda si vzpomene na některý ze svých snů. Dejte mu papír a fixy a řekněte mu, ať nakreslí obrázek ze svého snu. Poté si popovídejtre o obrázku, a zkuste přijít na to, co obrázek znamená. 
 
 
 
 

Popletené pohádky

Věk: 4 - 8 let
 
Pomůcky: pohádkové knihy (2 a více)
 
Postup: Dítě si vybere několik svých oblíbených pohádkových knížek a vezme si je s sebou do postele. Vybere si, které postavy a scény bue chtít použít pro svou novou pohádku. Následně pak propojí prvky z různých pohádek a vytvoří pohádku novou. 
 
 
 
 

Příběhy z fotografií

Věk: 5 - 8 let
 
Pomůcky: fotografie z rodinného alba
 
Postup: Dítě si vezme s sebou do postele fotografii podle vlastního výběru. Míst, aby vyprávělo o tom, co je na fotce skutečně zaznamenáno, vymýšlí bláznivý příběh, který by bylo možné s fotografií spojit. 
 
 
 
 

Co je tady divného?

Věk: 6 - 10 let
 
Pomůcky: nábytek a věci, které jsou v pokoji, v němž dítě spí
 
Postup: Než půjde dítě spát, tajně v jeho pokoji přeneste nějaký kus nábytku nebo jinou věc, které má pevné místo, někam jinam a to tak, aby na ni bylo z postele vidět. Až si dítě lehne, tak mu řekněte, ať se dobře rozhlédne a řekne, co není na svém původním místě. 
 
Další možnost: Vaše dítě může přesunout nějakou věc a nechat hádat vás. 
 
 
 
Zdroj: WARNER, P., Jak lépe využít čas strávený s dětmi. Praha: Portál, 2004. ISBN: 80-7178-878-3

Kontakt

Hravé tvoření evushka22@seznam.cz