Hry do vyučování

Násobilkové Bingo bongo

Jedná se o násobilkové bingo. Žáci si do schématu 3×3 zapíší devět libovolných čísel z oboru násobků zadaného čísla.  Např. v případě když zvolíme násobky čísla 7, vybírají hráči z čísel 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, tedy devět čísel z 11. Čísla se nesmějí opakovat.  Učitel následně diktuje násobilkové spoje: 2×7, 3×7… Žáci řeší zadané spoje, a pokud mají výsledek ve své tabulce, proškrtnou jej křížkem.  Pokud hráč proškrtá celý řádek nebo sloupec, zvolá „bingo“. Hra pokračuje. Jestliže se někomu podaří proškrtat všechna čísla v hracím poli zvolá: „bingo bongo“.

 

 

Vyjmenovaná slova pantomimicky

V sáčku, lobouku nebo jiné nádobě jsou umístěny papírky, na nichž jsou napsána různá slova (např. pila, slyšet, jazyk, vysoký,       

zamykat, vzlykat, pít, býk). Tyto slova budou mít vybraní žáci za úkol předvést pantomimicky před tabulí. Ten ze spolužáků, který uhodne, o jaké slovo se jedná se přihlásí a řekne, jestli se v daném slově píše y nebo i.

 

 

Vzory podstatných jmen

Děti rozdělíme do skupinek zhruba po 5 členech. Každé skupince přidělíme jednu tabulku (viz níže). Následně určíme jedno písmeno z abecedy (můžete ho vylosovat nebo jeden žák abecedu v duchu přeříkává a druhý ho zastavuje). Žáci co nejrychleji vyplňují jeden řádek tabulky. Snaží se vymyslet podstatná jména začínající tímto písmenem a skloňující se podle odpovídajícího vzoru. Kdo má první hotovo, zakřičí STOP. Děti si samy přidělují body:

             5 bodů   - správně doplněné slovo, které však má i někdo ze soupeřů

             10 bodů  - správně doplněné slovo, které se neopakuje

             20 bodů – obdrží hráč tehdy, když se nikomu jinému nepodařilo takové

                             podstatné jméno vymyslet  

           - 10 bodů – špatně zařazené podstatné jméno

 Do sloupce BODY si zapíší celkový počet bodů získaných v daném kole. Tímto způsobem pokračujeme, dokud není tabulka vyplněná celá. Vyhrává skupinka, která má v konečném součtu nejvyšší počet bodů.

 

Tabulka:

 

 

Vzory rodu mužského

Každé řadě přidělíte jeden ze vzorů rodu mužského (pán, hrad, muž nebo stroj) a každá z řad dostane také několik kartiček (nejlépe kolem 10) s podstatnými jmény rodu mužského. Členové jednotlivých skupin si mezi sebou zvolí jednoho přenašeče, který bude slova, která nepatří k jejich vzoru odnášet ke správným skupinkám. Po chvíli hru ukončíte, vyhrává ta skupinka, která bude mít po ukončení hry na své lavici pouze slova, která přísluší k jejich vzoru nebo ta, která úkol splnila nejrychleji.

 

 


Hádanky - procvičování pádů podstatných jmen

Dětem rozdáte tabulky (viz níže), do kterých si budou zapisovat odpovědi na hádanky, které jim budete pokládat. Odpovědi budou psát v 1. pádu čísla jednotného do prvního sloupce. Až budou mít děti odpovědi na hádanky zapsané, společně si správnost odpovědí zkontrolujete. Po kontrole budou žáci doplňovat samostatně do tabulky různé pády od jednotlivých slov.

 

Hádanky:

  1. Ve zdi díra, mlsám sýra, to jsem celá já. (MYŠ)
  2. Chodí v koruně, král není, nosí ostruhy, rytíř není. Má šavli, husar není, k ránu budívá, ponocný není, kdo je to? (KOHOUT)
  3. Všechny barvy duhy mají jejich tuhy, co je to? (PASTELKY)
  4. Růžová je, leze z hlíny, kos má na ni laskominy, co je to? (ŽÍŽALA)
  5. Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr, co je to? (SNÍH)
  6. Ze střechy se na svět dívá, nezamává, nezakývá. Roste shora dolů k zemi, nehýbá se a je němý. Sotva slunce zazáří, už má slzy na tváři. (RAMPOUCH)

Tabulka:

 

Mapka - opakování sčítání do 1000

Dětem rozdáte mapku České republiky (viz níže), na které jsou znázorněna velká města a uvedeny vzdálenosti mezi nimi. Dětem budete diktovat kam a přes jaká města pojedete a oni budou mít za úkol spočítat, kolik pojedete kilometrů. Jednotlivé trasy si mohou do mapky značit různě barevnými pastelkami.

Děti mohou pak samy vymýšlet své trasy a spolužáci spočítají, kolik daná trasa měří.

 

Zelení a žlutí

Žáky rozdělíte do dvou družstev po 11 žácích – jedni budou zelení a druzí žlutí. Každé skupince rozdáte kartičky s čísly od 0 do 10 příslušné barvy, každý hráč si vezme jedno číslo. Budu říkat příklady na dělení, když bude výsledek příkladu např. 6, musí vstát žáci, kteří mají kartičku s číslem 6. Ten z nich, který vstane dřív, získává bod pro svou skupinku. Když vstanou oba dva zaráz, získávají bod obě skupinky. Když vstane někdo se špatným výsledkem, skupina ztrácí bod.

 

Kontakt

Hravé tvoření evushka22@seznam.cz